Ferry Schedule

  • Home
  • Ferry Schedule

Ferry Schedule

Weekly ferry schedule.

WEEKLY FERRY SCHEDULE VALID FROM: 09-04-20
DEPARTURE FROM TILOS   • PRINT
DAYTIMEBOAT/FERRYPORT
MONDAY..NISIROS KOS
 03,15BLUE STAR CHIOSSIMI RODOS( 06,10)
 19.20BLUE STAR CHIOS NISIROS KOS KALYMNOS ASTIPALIA THIRA PIRAEUS
TUESDAY10.35DODEKANISOS CATAMARAN NISIROS KOS KALYMNOS
 15.20 DODEKANISOS CATAMARANCHALKI RODOS
WEDNESDAYNISIROS KOS
 07.00PANAGIA SPILIANI.SKALA KAMIROU (RODOS)
 16.00PANAGIA SPILIANI.SKALA KAMIROU (RODOS)
THURSDAYCALKI SIMI RODOS
 10:35 DODEKANISOS CATAMARAN NISIROS KOS KALYMNOS
 15.20 DODEKANISOS CATAMARANCHALKI RODOS
FRIDAY06.00.BLUE STAR CHIOSSIMI RODOS
 22.30.BLUE STAR CHIOSNISIROS KOS KALIMNOS LIPSI PIRAEUS
SATURDAY16.00PANAGIA SPILIANI.SKALA KAMIROU (RODOS)
SUNDAY07.00PANAGIA SPILIANI.SKALA KAMIROU (RODOS)
 16.00PANAGIA SPILIANI.SKALA KAMIROU (RODOS)

DEPARTURE FROM RHODES TO TILOS   • PRINT
DAYTIMEBOAT/FERRYPORT
MONDAYSIMI CALKI TILOS NISIROS KOS
 16.00.BLUE STAR CHIOS TILOS NISIROS KOS KALIMNOS ASTIPALIA PIRAEUS
TUESDAY08:30 DODEKANISOS CATAMARANCALKI TILOS NISIROS KOS KALIMNOS
WEDNESDAY SIMI CALKI TILOS NISIROS KO
 09.00PANAGIA SPILIANITILOS
 18.00PANAGIA SPILIANITILOS
THURSDAY08.30 DODEKANISOS CATAMARANCALKI TILOS NISIROS KOS KALIMNOS
FRIDAY19,00.BLUE STAR CHIOSSIMI TILOS NISIROS KOS KALIMNOS LIPSI PIRAEUS
SATURDAY18.00PANAGIA SPILIANITILOS
SUNDAY09.00PANAGIA SPILIANI.TILOS
 18.00PANAGIA SPILIANITILOS

DEPARTURE FROM KOS TO TILOS   • PRINT
DAYTIMEBOAT/FERRYPORT
MONDAY00.30.BLUE STAR CHIOSNISIROS TILOS SIMI RODOS
TUESDAY0NISISRO TILOS CALKI SIMI RODOS
 13.40 DODEKANISOS CATAMARANNISIRO TILO CHALKI RODOS
WEDNESDAY...
 ...
THURSDAY13.40 DODEKANISOS CATAMARANKOS NISIROS TILOS CAHLKI RHODOS
FRIDAY02.50.BLUE STAR CHIOSNISIROS TILOS SIMI RODOS KASTELORIZO
SATURDAY

DEPARTURE FROM PIRAEUS TO TILOS   • PRINT
DAYTIMEBOAT/FERRYPORT
MONDAY
TUESDAY,,,
WEDNESDAY.. .
THURSDAY15.00.BLUE STAR CHIOS LIPSI KALIMNOS KOS NISIROS TILOS SIMI RODOS KASTELORIZO
FRIDAY...
SATURDAY,,.
SUNDAY...
 12.00BLUE STAR CHIOS ASTIPALIA KALIMNOS KOS NISISROS TILOS SIMI RODOS